hanyoungnux.org

گروه بازرگانی پردیس

محصولات

برای فیلتر کردن محصولات و کالاها , از قسمت بالا استفاده نماید

hsrsld HSR SLD 25 2 Z رله حالت جامدظریف جدید

– 22.4 ㎜ فوق العاده اندازه باریک
– طیف گسترده ای از ولتاژ بار امتیاز 90-264 ولت AC / 90-480 ولت AC
– بالا عایق برای ورودی و خروجی
– C-R کمک فنر، تابع صفر صلیب
– بهبود ایمنی و کارایی های جدایی ناپذیر از فرو رفتن حرارت

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hsr3d HSR 3 D/A 404رله حالت جامد سه فاز

– R-C کمک فنر، صفر متقابل
– بار ولتاژ 100-240 V a.c
– قابلیت اطمینان بالا به عنوان غیر تماس
– بالا عایق بین ورودی و خروجی
– ظرفیت بزرگی اندازه جمع و جور و وزن سبک

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hsr3d HSR 3 D/A 204رله حالت جامد سه فاز

– R-C کمک فنر، صفر متقابل
– بار ولتاژ 100-240 V a.c
– قابلیت اطمینان بالا به عنوان غیر تماس
– بالا عایق بین ورودی و خروجی
– ظرفیت بزرگی اندازه جمع و جور و وزن سبک

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hsr HSR 2 D/A 404رله حالت جامد تکفاز 90/480

– کنترل جریان بار بالا
– ورودی / خروجی عایق بالا
– 240V بار ولتاژ / a.c 440V
– ساخته شده در CR کمک فنر، ZERO CROSS
– حرارت بدن سینک نوع اعدام و ایمنی بنابراین بهتر است

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hsr HSR 2 D/A 204رله حالت جامد تکفاز 90/480

– کنترل جریان بار بالا
– ورودی / خروجی عایق بالا
– 240V بار ولتاژ / a.c 440V
– ساخته شده در CR کمک فنر، ZERO CROSS
– حرارت بدن سینک نوع اعدام و ایمنی بنابراین بهتر است

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hsr HSR 2 D/A 702رله حالت جامد تکفاز 90/264

– کنترل جریان بار بالا
– ورودی / خروجی عایق بالا
– 240V بار ولتاژ / a.c 440V
– ساخته شده در CR کمک فنر، ZERO CROSS
– حرارت بدن سینک نوع اعدام و ایمنی بنابراین بهتر است

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hsr HSR 2 D/A 502رله حالت جامد تکفاز 90/264

– کنترل جریان بار بالا
– ورودی / خروجی عایق بالا
– 240V بار ولتاژ / a.c 440V
– ساخته شده در CR کمک فنر، ZERO CROSS
– حرارت بدن سینک نوع اعدام و ایمنی بنابراین بهتر است

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hsr HSR 2 D/A 302رله حالت جامد تکفاز 90/264

– کنترل جریان بار بالا
– ورودی / خروجی عایق بالا
– 240V بار ولتاژ / a.c 440V
– ساخته شده در CR کمک فنر، ZERO CROSS
– حرارت بدن سینک نوع اعدام و ایمنی بنابراین بهتر است

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hsr HSR 2 D/A 202رله حالت جامد تکفاز 90/264

– کنترل جریان بار بالا
– ورودی / خروجی عایق بالا
– 240V بار ولتاژ / a.c 440V
– ساخته شده در CR کمک فنر، ZERO CROSS
– حرارت بدن سینک نوع اعدام و ایمنی بنابراین بهتر است

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hsr HSR 2 D/A 402رله حالت جامد تکفاز 90/264

– کنترل جریان بار بالا
– ورودی / خروجی عایق بالا
– 240V بار ولتاژ / a.c 440V
– ساخته شده در CR کمک فنر، ZERO CROSS
– حرارت بدن سینک نوع اعدام و ایمنی بنابراین بهتر است

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا