hanyoungnux.org

گروه بازرگانی پردیس

محصولات

برای فیلتر کردن محصولات و کالاها , از قسمت بالا استفاده نماید

p701 PR708 میکرو سوییچ قرقره فشاری
 • طول عمر زیاد پلاتین ها (حداقل یک میلیون مرتبه)
 • درجه حفاظت بالا در مقابل رطوبت، حرارت و گرد و غبار
 • بدنه مستحکم با مقاومت مکانیکی بالای قطعات
 • دارای درپوش محافظ ترمینال در تمامی مدل ها
 • تنوع در سایز و شکل و در مدل های متفاوت
 • کیفیت بالا و قیمت مناسب
توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
p701 L707 میکرو سوییچ تسمه دار
 • طول عمر زیاد پلاتین ها (حداقل یک میلیون مرتبه)
 • درجه حفاظت بالا در مقابل رطوبت، حرارت و گرد و غبار
 • بدنه مستحکم با مقاومت مکانیکی بالای قطعات
 • دارای درپوش محافظ ترمینال در تمامی مدل ها
 • تنوع در سایز و شکل و در مدل های متفاوت
 • کیفیت بالا و قیمت مناسب
توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
p701 R704 میکرو سوییچ تسمه ای قرقره دار
 • طول عمر زیاد پلاتین ها (حداقل یک میلیون مرتبه)
 • درجه حفاظت بالا در مقابل رطوبت، حرارت و گرد و غبار
 • بدنه مستحکم با مقاومت مکانیکی بالای قطعات
 • دارای درپوش محافظ ترمینال در تمامی مدل ها
 • تنوع در سایز و شکل و در مدل های متفاوت
 • کیفیت بالا و قیمت مناسب
توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
p701 P701 B میکرو سوییچ شاسی فشاری
 • طول عمر زیاد پلاتین ها (حداقل یک میلیون مرتبه)
 • درجه حفاظت بالا در مقابل رطوبت، حرارت و گرد و غبار
 • بدنه مستحکم با مقاومت مکانیکی بالای قطعات
 • دارای درپوش محافظ ترمینال در تمامی مدل ها
 • تنوع در سایز و شکل و در مدل های متفاوت
 • کیفیت بالا و قیمت مناسب
توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
p701 P701 A میکرو سوییچ شاسی فشاری
 • طول عمر زیاد پلاتین ها (حداقل یک میلیون مرتبه)
 • درجه حفاظت بالا در مقابل رطوبت، حرارت و گرد و غبار
 • بدنه مستحکم با مقاومت مکانیکی بالای قطعات
 • دارای درپوش محافظ ترمینال در تمامی مدل ها
 • تنوع در سایز و شکل و در مدل های متفاوت
 • کیفیت بالا و قیمت مناسب
توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
ls LS 804N لیمیت سوییچ بدنه پلاستیک(متوسط)
 • طول عمر زیاد پلاتین ها (حداقل یک میلیون مرتبه)
 • درجه حفاظت بالا در مقابل رطوبت، حرارت و گرد و غبار
 • بدنه مستحکم با مقاومت مکانیکی بالای قطعات
 • دارای درپوش محافظ ترمینال در تمامی مدل ها
 • تنوع در سایز و شکل و در مدل های متفاوت
 • کیفیت بالا و قیمت مناسب
توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
l8 L8/L802c لیمیت سوییچ(متوسط) 6 مدل
 • طول عمر زیاد پلاتین ها (حداقل یک میلیون مرتبه)
 • درجه حفاظت بالا در مقابل رطوبت، حرارت و گرد و غبار
 • بدنه مستحکم با مقاومت مکانیکی بالای قطعات
 • دارای درپوش محافظ ترمینال در تمامی مدل ها
 • تنوع در سایز و شکل و در مدل های متفاوت
 • کیفیت بالا و قیمت مناسب
توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
m9 M9 لیمیت سوییچ(سنگین) 6 مدل
 • طول عمر زیاد پلاتین ها (حداقل یک میلیون مرتبه)
 • درجه حفاظت بالا در مقابل رطوبت، حرارت و گرد و غبار
 • بدنه مستحکم با مقاومت مکانیکی بالای قطعات
 • دارای درپوش محافظ ترمینال در تمامی مدل ها
 • تنوع در سایز و شکل و در مدل های متفاوت
 • کیفیت بالا و قیمت مناسب
توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا