hanyoungnux.org

گروه بازرگانی پردیس

محصولات

برای فیلتر کردن محصولات و کالاها , از قسمت بالا استفاده نماید

rp3 RP3 5 A4 نمایشگر سرعت-پالس متر باخروجی رله

– انتخاب خودکار زمان صفر
– عملکرد تایمر جبران خسارت
– صرفه جویی در حداکثر 5 نوع، دقیقه 5 نوع
– مقایسه خروجی (HH، H، به، L، LL)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
rp3 RP3 5 A1 نمایشگر سرعت-پالس متر باخروجی رله

– انتخاب خودکار زمان صفر
– عملکرد تایمر جبران خسارت
– صرفه جویی در حداکثر 5 نوع، دقیقه 5 نوع
– مقایسه خروجی (HH، H، به، L، LL)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
rp3 RP3 نمایشگر سرعت -مولتی پالس متر

– انتخاب خودکار زمان صفر
– عملکرد تایمر جبران خسارت
– صرفه جویی در حداکثر 5 نوع، دقیقه 5 نوع
– مقایسه خروجی (HH، H، به، L، LL)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
mp MP3 4 DV0/DA0/AV0/AA0 AC/DC پنل متر با خروجی رله

– اندازه گیری RMS
– محدوده ورودی چند
– محدوده صفحه نمایش گسترده
– 4 رقم (-1999 ~ 9999)، 5 رقم (19999 ~ 99999)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
mp MP3 4 AVN/AAN AC پنل متر ولتاژ/جریان

– اندازه گیری RMS
– محدوده ورودی چند
– محدوده صفحه نمایش گسترده
– 4 رقم (-1999 ~ 9999)، 5 رقم (19999 ~ 99999)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
mp MP3 4 DVN/DAN DC پنل متر ولتاژ/جریان

– اندازه گیری RMS
– محدوده ورودی چند
– محدوده صفحه نمایش گسترده
– 4 رقم (-1999 ~ 9999)، 5 رقم (19999 ~ 99999)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا