hanyoungnux.org

گروه بازرگانی پردیس

سنسور

سنسور :

واژه سنسور از سنس یعنی احساس کردن ، گرفته شده است  . سنسور یعنی چیزی که می تواند احساس کند. همیشه در علم الکتروینک این نکته وجود دارد که برای اینکه بتوانید الکترونیک را در هر جایی مورد استفاده قرار بدهید، باید پدیده ها را به زبان ولتاژ و جریان تبدیل کنید  . سنسورها هم برای همین ساخته شده اند؛ سنسورها در انواع مختلف بسته به نیاز مورد استفاده ساخته شده اند ،  همه ی سنسورها پدیده مورد بررسی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کنند یا اینکه بر سر راه یک مدار بسته می شوند؛ مثلا فتو سل ها یا سلولهای نوری که به نور حساسند : شما وقتی از سنسور نوری استفاده می کنید در حقیقت تاثیر نور را در یک فضا باآن قطعه مورد بررسی قرار می دهید .

وقتی نور به فتوسل برسد یک سیگنال الکتریکی تولید می کند بررسی اینکه چه اتفاقی می افتد مربوط می شود به جنس ماده ای که در این سلولها استفاده می شود در نتیجه اینکه  این سیگنال توسط یک مدار الکترونیکی تقویت و یا کنترل می شود در نهایت می تواند یک پالس الکتریکی باشد . برای راه اندازی یک رله و .. تفاوت سنسورها در اینکه جنس و تحریک پذیری متفاوتی دارند مثلا سنسور حرارت که به  درجه حرارت حساس است وقتی  محیط به یک درجه معین برسد بازهم همان سیگنال را تولید می کند و یا اینکه مثل یک کلید راه جریان را قطع و یا وصل می کند .

به طور کلی سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما ، و.. را حس کرده و آن را به یک سیگنال تبدیل میکند .

سنسورهای بدون تماس

سنسورهای بدون تماس سنسورهائی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آنرا حس کرده و فعال می شوند .این عمل به نحوی می تواند باعث جذب یک رله ، کنتاکتور و یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم گردد.

کاربرد سنسورها :

  شمارش تولید : سنسورهای القائی ، خازنی و نوری

کنترل حرکت پارچه و … : سنسور نوری و خازنی

کنترل سطح مخازن : سنسور نوری و خازنی و خازنی کنترل سطح

تشخیص پارگی ورق : سنسور نوری

کنترل انحراف پارچه : سنسور نوری و خازنی

کنترل تردد :سنسور نوری

اندازه گیری سرعت :سنسور القائی و خازنی

اندازه گیری فاصله قطعه :سنسور القائی آنالوگ

مزایای سنسورهای بدون تماس

– سرعت سوئیچینگ زیاد

– طول عمر زیاد

-عدم نیاز به نیرو  و فشار

-عدم ایجاد نویز در هنگام سوئیچینگ

 

گروه بازرگانی پردیس – نماینده رسمی هانیانگ کره جنوبی در ایران